Тематичен индекс от проф. д-р Цветан Теофанов


ЕДИНАЙСЕТИ РАЗДЕЛ - ПРАВНО-ЮРИДИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ


1. Законодателни и конституционни отношения:

1) Възлагане на задължения: 3:23, 3:28; 4:84; 6:152; 7:42; 23:62; 65:7.

2) Лична отговорност: 5:105; 6:104, 6:164; 17:15, 17:36; 27:74, 27:75; 29:6; 34:25, 34:33, 34:42; 39:7.

3) Лошо деяние за лошо деяние: 2:194; 6:160; 16:126; 22:60; 27:90; 28:84; 40:40; 42:40.

4) Унищожаване на народи заради греховете им: 17:16; 34:34.

5) Единствената вяра на народите: 19:36; 21:92; 23:52.

6) Истината: 2:42, 2:147; 3:60, 3:71; 6:57; 8:7, 8:8; 9:29, 9:40, 9:48; 10:32, 10:35, 10:36, 10:82; 11:17; 13:17; 17:81; 21:18; 22:62; 28:75; 31:30; 33:53; 34:48, 34:49; 42:24; 47:3; 53:28; 61:9; 103:3.

7) Истината унищожава лъжата: 17:81; 21:18.


2. Юридически предписания:

1) Общи предписания:

а) пълнолетието: 4:6; 24:58, 24:59.

б) позволеното: 2:168, 2:172; 5:5, 5:6, 5:90, 5:91, 5:96; 7:31; 16:114; 23:51.

в) изпълняване на обещанието, договореностите и клетвите: 2:27, 2:40, 2:100, 2:177; 3:76; 5:1, 5:7; 6:152; 13:20, 13:25; 16:91, 16:92, 16:94, 16:95; 17:34; 23:8; 70:32.

г) големите грехове: 4:31; 42:37; 53:32.

2) Въздаянието:

а) възмездието касас: 2:178, 2:179, 2:194; 4:92; 5:45; 16:126; 22:60; 42:40.

б) възмездието за лоша постъпка: 5:45; 10:27; 28:84; 40:40; 42:40.

в) изкуплението за лов през свещените месеци: 5:95.

г) въздаянието за неверниците: 2:191.

д) възмездието за убиеца: 4:92, 5:93; 5:32, 5:45; 17:33.

е) възмездието за онези, които набедят съпругите си: 24:6-10.

3) Наказанията:

а) за прелюбодейство: 24:2.

б) за прелюбодейство с робиня: 4:25.

в) за кражба: 5:38-39.

г) за набеждаване на невинен: 24:4, 24:5.

д) за воюване: 5:33.

4) Прогонване: 2:84, 2:85; 4:66; 5:33; 8:30; 9:13; 22:40; 60:8, 60:9.

5) Оправдаване:

а) изключение: 4:98, 4:99; 5:3; 16:106.

б) опрощаване: 2:178; 5:45.

в) облекчаване: 2:185, 2:196; 4:43, 4:102; 5:6; 9:92, 9:93; 24:60, 24:61; 73:20.

г) принудителност: 2:173; 6:119, 6:145; 16:115; 27:62.

д) изкупление: 2:184, 2:271; 4:31, 4:92; 5:89, 5:95; 29:7; 39:35; 58:34; 64:9; 66:2.


3. Съдебен ред:

1) справедливост: 2:282; 3:21; 4:3, 4:58, 4:135; 5:8, 5:42, 5:95; 6:70, 6:152; 7:29; 10:4, 10:47; 16:76, 16:90; 33:5; 42:15; 49:9; 60:8.

2) справедливо отсъждане: 2:286; 4:58, 4:59, 4:135; 5:8, 5:42, 5:48, 5:49; 6:152; 7:29; 16:90, 16:126; 22:60; 35:18; 39:9, 39:46; 42:15, 42:17; 46:19; 53:39, 53:40; 57:25; 65:7.

3) проверка на сведенията: 49:6.

4) догадката не замества истината: 6:116; 10:36.

5) Свидетелство:

а) то трябва да отговаря на истината: 2:181, 2:282, 2:283; 4:135; 5:8; 70:33-35.

б) скриване на свидетелството: 2:283; 70:33.

в) лъжесвидетелство: 22:30; 25:72.

6) отсъждането: 2:113, 2:213; 3:23, 3:26, 3:55; 4:58, 4:105, 4:141; 5:1, 5:42, 5:44-49; 7:87; 10:35, 10:109; 13:41; 16:124; 21:112; 22:56, 22:69; 24:48, 24:51; 37:154; 38:26; 39:3, 39:46; 40:48; 68:36, 68:39.