Тематичен индекс от проф. д-р Цветан Теофанов


ДВАНАЙСЕТИ РАЗДЕЛ - ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ


1. Властта е на Аллах, Той я дава на когото пожелае: 2:247; 3:26; 4:59, 4:83.


2. Властимащите:

1) Задължително е послушанието пред тях: 4:59; 64:16.

2) Задължително е те да закрилят подчинените си: 15:88; 26:215.


3. Съвещаването: 3:159; 42:38.


4. Сключването на мир: 2:208; 8:61; 47:35.


5. Заговорите: 35:10; 58:9.