Тематичен индекс от проф. д-р Цветан Теофанов


ТРИНАЙСЕТИ РАЗДЕЛ - ТЪРГОВИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ


1. Търговията:

1) разрешаването ѝ: 2:198; 4:29; 62:10, 62:11.

2) сделките: 2:282.

3) даването на залог: 2:283.

4) дълговете: 2:282-283.


2. Земеделието: 6:141; 13:4; 16:10, 16:11; 20:56, 20:63-66; 32:27, 32:42.


3. Ловът: 5:1, 5:94-96.


4. Занаятите: 57:25.