Съдържание


Тематичен индекс от проф. д-р Цветан Теофанов


ВТОРИ РАЗДЕЛ - ВЯРАТА


ЧЕТВЪРТА ЧАСТ: АНГЕЛИТЕ


1. Вярата в тях: 2:30-34, 2:98, 2:161, 2:177, 2:210, 2:285; 3:18, 3:80, 3:123, 3:124; 4:97, 4:136, 4:172; 6:8, 6:9, 6:61, 6:93; 7:11, 7:12; 8:9, 8:12, 8:50; 13:11, 13:13, 13:23, 13:24; 15:28-43; 16:2, 16:28, 16:32, 16:33; 17:40, 17:61, 17:65; 20:116, 20:117; 21:9, 21:20, 21:26-29; 22:75; 32:11; 33:43; 34:40, 34:41; 35:1; 37:1-4, 37:9, 37:50, 37:149-157, 37:164-166; 38:70-85; 39:75; 40:7; 41:30-32, 41:37; 42:5; 43:16-22, 43:60, 43:73; 47:27; 50:17-19; 51:5; 53:26-28; 69:17; 70:1-4; 74:28-31; 77:1-6; 79:1-5; 86:4; 89:22, 89:23; 97:4.


2. Описанието им: 26:193; 35:1; 82:10-12.


3. Служенето им на Аллах: 7:206; 21:19, 21:20; 37:164-166; 39:75; 40:7; 41:38; 42:5.


4. Въздигането им: 70:4.


5. Слизането им по повеля на техния Господ: 6:8, 6:9; 16:2; 41:30-32; 97:4.


6. Изпълнението на повеленото им от Аллах:

а) те прибират душите: 4:97; 6:61, 6:93; 7:37; 8:50; 16:28, 16:32; 32:11; 47:27; 50:21.

б) записват делата на хората: 10:21; 50:17, 50:18, 50:21; 72:27; 82:11.

в) те са пазители: 6:61; 13:11; 82:10; 86:4.

г) отправят зов: 33:43; 42:5.

д) застъпничеството им: 53:26.

е) носят Трона: 40:7; 69:17.

ж) помагат на вярващите: 3:124; 8:9, 8:12, 8:50.

з) ангелите на мъчението: 2:210; 37:2; 43:77; 74:28-31.

и) ангелите на милосърдието: 13:23, 13:24.

к) протръбяването с Рога: 6:73; 18:99; 20:103; 23:101; 27:87; 36:49-53; 39:68; 50:20, 50:42; 69:13, 69:14; 74:8; 78:18.


7. Някои от споменатите в Свещения Коран ангели:

а) Джибрил: 2:97-99; 26:193; 66:4; 81:20.

б) Марут: 2:102.

в) Малик: 43:77.

г) Ангелът на смъртта: 32:11.

д) Микал: 2:98.

е) Харут: 2:102.