Съдържание


Тематичен индекс от проф. д-р Цветан Теофанов


ВТОРИ РАЗДЕЛ - ВЯРАТА


ШЕСТА ЧАСТ: ПРОРОЦИТЕ И ПРАТЕНИЦИТЕ


1. Вярата в тях: 2:177, 2:285; 3:84, 3:179; 4:136, 4:192; 27:28; 29:46; 57:7, 57:8, 57:19; 61:11; 64:8.


2. Предпочитането на едни от тях пред други: 2:253; 17:55.


3. Избраниците измежду тях: 2:130, 2:247; 3:33, 3:34, 3:42; 7:144; 22:75; 57:29; 35:32-35; 38:45.


4. Взимането на обет от тях: 3:81; 33:7.


5. Не подобава на пророк да измени: 3:161.


6. Мисията им да възвестят: 4:79; 5:15, 5:19; 6:48, 6:67, 6:110, 6:116; 10:47; 13:43; 16:82; 17:54; 22:49; 24:54; 27:80, 27:81, 27:92; 29:18; 40:78; 42:6, 42:48; 43:41, 43:42; 50:45; 64:12; 72:23; 88:21.


7. Повелено им е да напомнят: 6:70; 51:55; 52:29; 80:3, 80:9, 80:11; 88:21.


8. Те не очакват отплата: 6:90; 23:72; 25:57; 26:109, 26:127, 26:145, 26:164, 26:180; 34:47; 36:21; 38:86; 42:23; 52:40.


9. Тяхната мъдрост и призоваването: 3:104; 10:41; 16:125; 20:43; 21:109; 22:67; 26:216; 28:55; 29:46; 41:33, 41:34; 42:18; 61:14; 79:17-19.


10. Те отсъждат между хората: 2:213; 4:104; 16:64; 57:25.


11. Всеки народ има свой предопредител: 35:24.


12. Те предупреждават на езика на народа си: 14:4.


13. Те са хора, които получават откровения: 21:7, 21:8.


14. Всеки пророк има враг: 6:112; 25:31.


15. Те са свидетели за своите общности: 2:143; 4:41; 16:84, 16:89; 22:78; 28:75; 73:15.


16. Споменати пророци и пратеници: Адам, Ибрахим, Идрис, Исхак, Исмаил, Иляс, ал-Ясаа, Айюб, Дауд, Зу-л-Кифл, Закария, Сюлайман, Шуайб, Салих, Иса, Лут, Лукман, Муса, Нух, Харун, Худ, Яхя, Якуб, Юнус, Юсуф.