Таджуид. Правилата за четене на Свещения Коран

Значение и произход


Таджуид означава четене на Корана на класически арабски така, както го е чел Мухаммед (с.а.с.). Известно време след неговата смърт ислямската държава се разширила и чистият арабски език се изменил или Коранът на определени места бил четен на диалектен арабски, вместо на класически. Това наложило да бъдат систематизирани правила за правилното четене на Корана и така се появила науката Таджуид.


Правила


Правилата на Таджуид са общо 26 на брой, като някои от тях имат подправили или изключения.


Някои от правилата на Таджуид
Правилните места, от които се произнасят буквите PDF DOC DOCX
Маниери при четене на Корана PDF DOC DOCX
Търсене на закрила от шейтана и изричане на „бисмиллях” PDF DOC DOCX
„Бисмиллях” между две сури PDF DOC DOCX
Грешки при четенето на Корана PDF DOC DOCX
Скорости на четене PDF DOC DOCX
Знаците в Корана PDF DOC DOCX
Калкала PDF DOC DOCX
Нуун ал-Сакина и ат-Тануин PDF DOC DOCX
Мийм ал-Сакина PDF DOC DOCX
Тежки и леки букви, част 1 PDF DOC DOCX
Къса пауза PDF DOC DOCX

Ресурси за свалянеЛитератураВръзкиКонтакт