Относно този сайт и информацията, поместена на него

Преводът на Свещения Коран на български език представлява превод на интерпретацията (разбирането ни) на Корана. Коранът сам по себе си не може да бъде преведен, тъй като разбирането ни за него е ограничено и тълкуването му зависи от мястото и времето в следствие на което информацията в него не може да бъде цялостно предадена при превода. Преводът е предназначен за образователни цели, а не за богослужение. При богослужение се използва единствено оригиналът на арабски език.

Настоящият превод е извършен от проф. Цветан Теофанов и е издаден за първо през 1997 година. След това са извършени още няколко редакции на превода, но за съжаление не всички са достъпни в електронен вариант. На този сайт са предоставени първо и второ издание на превода, издадени от Главно мюфтийство, като второто издание е преводът по подразбиране. Преводът на Корана от Цветан Теофанов е единственият академичен превод на български, единственият превод на български, признат от Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, както и единственият български превод, признат от Дианета в Турция (дирекция по вероизповеданията), на който е подчинено българското мюфтийство по силата на редица споразумения между България и Турция.

Освен този превод, съществуват още четири превода на значението на Корана на български език, но те не са признати от мюфтийството и не са много популярни. „Коранътъ“ е издаден от издателство „Нов живот“ през 1920 година и е бил предназначен да замени оригиналния Коран в богослужението на мюсюлманите в България по време на репресиите, но не добива популярност. През 1991 година сектата на ахмадиите издава превод на Корана на български. През 1997 година Недим Генджев също издава превод, а през 2009 година Иван Добрев издава превод на Корана от турски език. Никой от тези преводи, обаче, не е признат от мюфтийството и в академичните среди. За това на този сайт е поместен преводът на Цветан Теофанов във първото и второто му издание. В бъдеще е възможно на сайта да бъде добавена опция за показване и на някой от останалите преводи ако такъв бъде придобит в електронен формат. Ако разполагате с такъв превод в електронен вариант, моля да го изпратите на имейл адреса на дъното на страницата.

Оригиналният текст на Корана на арабски език е взет от Tanzil.net, който представлява опит за дигитализиране на кораничния текст с всичките му особености и диакритични знаци, които иначе липсват при повечето дигитални версии на текста на Корана. Аудио файловете в този сайт за взети от проекта Verse by Verse Quran, който представлява опит за разделяне на Корана в аудио формат на отделни знамения (аяти). Четецът, който можете да чуете на този сайт е Мишари Рашид Ал-Афаси.