Въпроси и отговори


1. От къде е взет преводът на Корана, поместен на този сайт?

1. От къде е взет преводът на Корана, поместен на този сайт?

Първо издание на превода е свалено от www.tanzil.net и дообработено първо автоматично, а после и ръчно, тъй като в тяхната версия айятите, по-дълги от 255 знака, са орязани. Второто издание е свалено в PDF формат от сайта на Главно мюфтийство и също е обработено в голямата си част машинно.

2. Кой е извършил превода?

2. Кой е извършил превода?

Предоставените по настояще преводи са извършени от проф. Цветан Теофанов.

3. От къде е взет арабският текст на Корана, поместен на този сайт?

3. От къде е взет арабският текст на Корана, поместен на този сайт?

Арабският текст на Корана е взет от www.tanzil.net – това е най-точният текст на Корана в електронен формат. Много от другите текстове на Корана, разпространени в интернет, съдържат грешки. На tanzil.net можете да откриете информация как да проверите, дали даден кораничен текст съдържа грешки.

4. Кой е четецът на Корана, който сте използвали на този сайт?

5. От къде са взети аудиофайловете към този сайт?

5. От къде са взети аудиофайловете към този сайт?

Аудиофайловете към всеки ая са взети от www.versebyversequran.com, а аудиофайловете към целите сури са достъпни на сайта на Мишари Рашид.

6. Мога ли да получа превода и оригиналния текст, които сте поместили на този сайт за мой собствен проект?

6. Мога ли да получа превода и оригиналния текст, които сте поместили на този сайт за мой собствен проект?

Да, текстовете се разпространяват свободно. Изпратете имейл на посочения в дъното на страницата адрес и ще ви изпратим текста, заедно с инструкции как да го използвате или адаптирате във вашия проект.

7. Как мога да се науча да чета Корана на арабски?

7. Как мога да се науча да чета Корана на арабски?

Арабската азбука се състои само от 28 букви. Можете да започнете да се упражнявате в интернет. Има доста сайтове, които предлагат тази възможност. Потърсете в Google. Дори има и български сайтове, посветени на тази цел като dobraduma.com. Всяко лято Главно мюфтийство организира безплатни Коран курсове в повечето действащи джамии в България. Свържете се с най-близката джамия и се запишете на курса.

8. Искам да науча част от Корана на изуст?

9. Открих грешка в превода/оригиналния текст?

9. Открих грешка в превода/оригиналния текст?

Ако преводачът е превел нещо грешно, тогава ние не можем да се ангажираме да го поправим, тъй като ще излезе, че твърдим, че преводачът е написал нещо, което той всъщност не е написал. Ако става въпрос за грешка от наша страна, изпратете имейл на посочения в дъното на страницата адрес и в най-скоро време ще я отстраним с позволението на Аллах.

10. Има неизправност със сайта?

10. Има неизправност със сайта?

В такъв случай изпратете имейл на посочения в дъното на страницата адрес и в най-скоро време ще я отстраним с позволението на Аллах.

11. Защо не мога да слушам аудиото към цялата сура на мобилния си телефон?

11. Защо не мога да слушам аудиото към цялата сура на мобилния си телефон?

Защото тези аудиофайлове се просвирват чрез Flash плейър, но повечето мобилни устройства не поддържат Flash.

12. Защо сайтът ми на тема ислям/Коран не е включен в списъка с връзки?

12. Защо сайтът ми на тема ислям/Коран не е включен в списъка с връзки?

Има прекалено много сайтове за исляма на български и е практически невъзможно да открием всички и да имаме връзки към тях. Ако искате да сложим връзка към сайта ви, изпратете имейл на посочения в дъното на страницата адрес.

13. Защо когато сваля PDF файл и се опитам да го отворя, получавам грешка?

13. Защо когато сваля PDF файл и се опитам да го отворя, получавам грешка?

Обикновено това се дължи на факта, че PHP скриптът, който използваме на тази страница, се опитва да раздроби големите файлове на по-малки парчета и при получаването и подреждането им понякога се получават грешки. Опитайте да свалите файла отново.

14. Защо не мога да търся в оригиналния текст на арабски с търсачката?

14. Защо не мога да търся в оригиналния текст на арабски с търсачката?

От техническа гледна точка е възможно, но все още работим по-въпроса. Проблемът е с диакритичните знаци – потребителят може да въведе низ за търсене с или без такива знаци и софтуерът трябва да бъде конфигуриран да отговаря адекватно и на двата вида търсене. Проблемът е, че когато бъдат махнати диакритичните знаци автоматично от софтуера, е възможно да се промени цялостта на думата. Работим по въпроса…

15. Защо номерата на някои аяти са удебелени с курсив?

15. Защо номерата на някои аяти са удебелени с курсив?

Удебелен номер на ая означава начало на нов джуз. Отидете с мишката върху номера на аята, за да видите номера на джуза, който започва там. Един джуз се равнява на приблизително една тридесета част от Корана. Идеята е в месец Рамадан по време на молитвите тарауих всяка вечер да бъде четена по една тридесета част от Корана и така за един месец да бъде прочетен целият Коран.

16. Какво представлява знака ۞?

16. Какво представлява знака ۞?

Този знак означава хизб. Един хизб е приблизително една осма част от един джуз. Виж горния въпрос.

17. Какво представлява знака ۩?

17. Какво представлява знака ۩?

Това е знак за саджда/суджуд. Суджуд е поклон, при който лицето на човек допира земята в израз на преклонение пред Аллах. В Корана има 15 места, на които е препоръчително или задължително четецът на Корана да изпълни суджуд, когато стигне до този знак. Отидете с мишката върху този знак, за да видите дали в съответния ая суджудът е препоръчителен или задължителен.

18. Какви са тези червени знаци в оригиналния текст на арабски?

18. Какви са тези червени знаци в оригиналния текст на арабски?

Това са знаци, които регулират паузите при четенето на текста в оригинал. За повече информация вижте секцията за таджуид, където можете да откриете и списък с всички знаци, заедно с разясненията им.

19. От къде мога да си намеря печатно копие на Корана с превод на български?

19. От къде мога да си намеря печатно копие на Корана с превод на български?

Главно мюфтийство, районните мюфтийства, както и много от джамиите в България продават копия на Корана с оригиналния текст и с паралелен превод на български. Електронните книжарници и много от традиционните книжарници продават превода на Цветан Теофанов и този на Иван Добрев от турски език, но без оригиналния текст на арабски. Ако се затруднявате, свържете се с нас на посочения на дъното на страницата имейл адрес.

20. От къде мога да си намеря печатно копие на Корана в оригинал?

20. От къде мога да си намеря печатно копие на Корана в оригинал?

Проверете в islamicbookstore.com, dar-us-salam.com или просто потърсете в Google. Ако се затруднявате, свържете се с нас на посочения на дъното на страницата имейл адрес.

21. Как смятате да развивате сайта за в бъдеще?

21. Как смятате да развивате сайта за в бъдеще?

Добавяне на още преводи, добавяне на нови книги и статии, вероятно добавяне на форум и/или система за регистрирани потребители, чрез която да могат да се запазват определени аяти като любими. Ако имате предложения, свържете се с нас на посочения на дъното на страницата имейл адрес.

22. Разработвам сайт за исляма, може ли да ми помогнете?

22. Разработвам сайт за исляма, може ли да ми помогнете?

Разбира се, свържете се с нас на посочения на дъното на страницата имейл адрес.

23. Мога ли да помогна с нещо на този сайт?

23. Мога ли да помогна с нещо на този сайт?

Да, можете да изпращате нови материали относно Корана, преводи на Корана на български, които още не са поместени на този сайт или да наберете на компютър някой превод, книга и/или статия за Корана. Ако искате да набирате ръчно, свържете се с нас, за да ви изпратим някои инструменти за автоматично разпознаване на сканиран/сниман текст, което би улеснило задачата значително.

24. Приемате ли финансови дарения?

24. Приемате ли финансови дарения?

Не. Не приемаме финансова помощ. Ако искате да помогнете, вижте горния въпрос.

25. Защо арабският текст се визуализира по-различно във Firefox 9?

25. Защо арабският текст се визуализира по-различно във Firefox 9?

Защото Firefox 9 има проблеми с арабските шрифтове, с които се визуализира Корана и това налага, когато сайтът установи, че имате Firefox 9, да изпрати арабския текст без номера на аятите, с ориентация на текста от ляво на дясно и с по-различен шрифт. Препоръчваме да обновите своя Firefox до най-новата версия. Натиснете Firefox бутона най-горе в ляво, изберете „Помощ“ и от менюто натиснете на последната опция („Относно Firefox“). Обновяването трябва да започне автоматично – в противен случай натиснете бутона.

26. Кой уеб браузър препоръчвате за разглеждане на този сайт?

26. Кой уеб браузър препоръчвате за разглеждане на този сайт?

Повечето модерни браузъри работят добре със сайта, но поради спецификата на арабските шрифтове, които се използват за визуализация на кораничния текст, някои браузъри и/или системи, които имат не чак толкова добра поддръжка на шрифтове, могат да имат проблеми. Сайтът се тества основно с Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet Explorer под WIndows 7, 8 и Ubuntu. Коран БГ препоръчва Google Chrome, но и с повечето други браузъри не би имало проблем.