НАЧАЛО


Коранът се състои от 114 глави, наречени сури, които са подредени приблизително по дължина, като по-дългите са в началото, а по-късите са в края на Корана.


Съдържание


Предговор към Корана от проф. д-р Цветан Теофанов

Тематичен индекс от проф. д-р Цветан Теофанов

Библейски съответствия на някои имена, споменати в Свещения Коран


Сура Цветан Теофанов (II изд.) Цветан Теофанов (I изд.) Аяти
1. Ал-Фатиха - الفاتحة Откриващата Откриване 7
2. Ал-Бакара - البقرة Кравата Кравата 286
3. Ал-Имран - آل عمران Родът на Имран Родът на Имран 200
4. Ан-Ниса - النساء Жените Жените 176
5. Ал-Маида - المائدة Трапезата Трапезата 120
6. Ал-Анам - الأنعام Добитъкът Добитъкът 165
7. Ал-Араф - الأعراف Стената Стената 206
8. Ал-Анфал - الأنفال Придобитото във война Придобитото във война 75
9. Ат-Тауба - التوبة Покаянието Покаянието 129
10. Юнус - يونس Юнус Юнус 109
11. Худ - هود Худ Худ 123
12. Юсуф - يوسف Юсуф Юсуф 111
13. Ар-Раад - الرعد Гърмът Гърмът 43
14. Ибрахим - ابراهيم Ибрахим Ибрахим 52
15. Ал-Хиджр - الحجر Ал-Хиджр Ал-Хиджр 99
16. Ан-Нахл - النحل Пчелите Пчелите 128
17. Ал-Исра - الإسراء Нощното възнесение Нощното пътешествие 111
18. Ал-Кахф - الكهف Пещерата Пещерата 110
19. Мариам - مريم Мариам Мариам 98
20. Та ха - طه Та ха Та ха 135
21. Ал-Анбиа - الأنبياء Пророците Пророците 112
22. Ал-Хадж - الحج Поклонението хадж Поклонението Хадж 78
23. Ал-Муаминун - المؤمنون Вярващите Вярващите 118
24. Ан-Нур - النور Светлината Светлината 64
25. Ал-Фуркан - الفرقان Разграничаването Разграничаването 77
26. Аш-Шуара - الشعراء Поетите Поетите 227
27. Ан-Намл - النمل Мравките Мравките 93
28. Ал-Касас - القصص Разказът Разказът 88
29. Ал-Анкабут - العنكبوت Паякът Паякът 69
30. Ар-Рум - الروم Ромеите Ромеите 60
31. Лукман - لقمان Лукман Лукман 34
32. Ас-Саджда - السجدة Поклонът Поклонът 30
33. Ал-Ахзаб - الأحزاب Съюзените племена Съюзените племена 73
34. Саба - سبإ Саба Саба 54
35. Фатир - فاطر Твореца Твореца 45
36. Йа Син - يس Йа Син Йа Син 83
37. Ас-Саффат - الصافات Строените в редици Строените в редици 182
38. Сад - ص Сад Сад 88
39. Аз-Зумар - الزمر Тълпите Тълпите 75
40. Гафир - غافر Опрощаващия Опрощаващия 85
41. Фуссилат - فصلت Разяснените Разяснените 54
42. Аш-Шура - الشورى Съвещанието Съвещанието 53
43. Аз-Зухруф - الزخرف Украсата Украсата 89
44. Ад-Духан - الدخان Димът Димът 59
45. Ал-Джасиа - الجاثية Коленопреклонната Коленопреклонната 37
46. Ал-Ахкаф - الأحقاف Пясъчните хълмове Пясъчните хълмове 35
47. Мухаммад - محمد Мухаммад Мухаммад 38
48. Ал-Фатх - الفتح Победата Победата 29
49. Ал-Худжурат - الحجرات Стаите Стаите 18
50. Каф - ق Каф Каф 45
51. Аз-Зарийат - الذاريات Отвяващите Отвяващите 60
52. Ат-Тур - الطور Планината Планината 49
53. Ан-Наджм - النجم Звездата Звездата 62
54. Ал-Камар - القمر Луната Луната 55
55. Ар-Рахман - الرحمن Всемилостивия Милостовият 78
56. Ал-Уакиа - الواقعة Събитието Събитието 96
57. Ал-Хадид - الحديد Желязото Желязото 29
58. Ал-Муджадала - المجادلة Спорът Спорът 22
59. Ал-Хашр - الحشر Изселването Изселването 24
60. Ал-Мумтахана - الممتحنة Изпитваната Изпитваната 13
61. Ас-Сафф - الصف Редицата Редицата 14
62. Ал-Джумуа - الجمعة Петъкът Петъкът 11
63. Ал-Мунафикун - المنافقون Лицемерите Лицемерите 11
64. Ат-Тагабун - التغابن Разкриването на заблудата Разкриването на заблудата 18
65. Ат-Талак - الطلاق Разводът Разводът 12
66. Ат-Тахрим - التحريم Възбраната Възбраната 12
67. Ал-Мулк - الملك Властта Владението 30
68. Ал-Калам - القلم Калемът Калемът 52
69. Ал-Хакка - الحاقة Неизбежното Неизбежното 52
70. Ал-Мааридж - المعارج Небесните стъпала Небесните стъпала 44
71. Нух - نوح Нух Нух 28
72. Ал-Джинн - الجن Джиновете Джиновете 28
73. Ал-Музаммил - المزمل Загръщащият се Загръщащият се 20
74. Ал-Мудассир - المدثر Обвиващият се Обвиващият се 56
75. Ал-Кийама - القيامة Възкресението Възкресението 40
76. Ал-Инсан - الانسان Човекът Човекът 31
77. Ал-Мурсалат - المرسلات Изпращаните Изпращаните 50
78. Ан-Наба - النبإ Вестта Вестта 40
79. Ан-Назиат - النازعات Изтръгващите Изтръгващите 46
80. Абаса - عبس Той се намръщи Той се намръщи 42
81. Ат-Такуир - التكوير Обвиването Обвиването 29
82. Ал-Инфитар - الإنفطار Разкъсването Разкъсването 19
83. Ал-Мутаффифин - المطففين Ощетяващите Ощетяващите 36
84. Ал-Иншикак - الإنشقاق Разцепването Разцепването 25
85. Ал-Бурудж - البروج Съзвездията Съзвездията 22
86. Ат-Тарик - الطارق Вечерницата Вечерницата 17
87. Ал-Аля - الأعلى Всевишния Всевишният 19
88. Ал-Гашийа - الغاشية Всепокриващият ден Всепокриващият ден 26
89. Ал-Фаджр - الفجر Зората Зората 30
90. Ал-Балад - البلد Градът Градът 20
91. Аш-Шамс - الشمس Слънцето Слънцето 15
92. Ал-Лайл - الليل Нощта Нощта 21
93. Ад-Духа - الضحى Утрото Утрото 11
94. Ал-Инширах - الشرح Разтварянето Разтварянето 8
95. Ат-Тин - التين Смоковницата Смоковницата 8
96. Ал-Алак - العلق Съсирекът Съсирекът 19
97. Ал-Кадр - القدر Могъществото Могъществото 5
98. Ал-Байина - البينة Ясният знак Ясният знак 8
99. Аз-Зилзала - الزلزلة Земетръсът Земетръсът 8
100. Ал-Адиат - العاديات Препускащите Препускащите 11
101. Ал-Кариа - القارعة Бедствието Бедствието 11
102. Ат-Такасур - التكاثر Преумножаването Преумножаването 8
103. Ал-Аср - العصر Следобедът Следобедът 3
104. Ал-Хумаза - الهمزة Клеветникът Клеветникът 9
105. Ал-Фил - الفيل Слонът Слонът 5
106. Курайш - قريش Курайш Курайш 4
107. Ал-Маун - الماعون Услугите Услугите 7
108. Ал-Каусар - الكوثر Ал-Каусар Ал-Каусар 3
109. Ал-Кафирун - الكافرون Неверниците Неверниците 6
110. Ан-Наср - النصر Подкрепата Подкрепата 3
111. Ал-Масад - المسد Сплетените влакна Сплетените влакна 5
112. Ал-Ихлас - الإخلاص Пречистването Пречистването 4
113. Ал-Фалак - الفلق Разсъмването Разсъмването 5
114. Ан-Нас - الناس Хората Хората 6